Chcesz pracować z profesjonalistami - dołącz do nas!

Obecnie w naszym Oddziale pracuje ponad 1 900 osób.

Pracownicy są największym kapitałem naszej firmy.

Dbamy o rozwój zawodowy naszych pracowników. Mają oni możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez kształcenie w formach szkolnych oraz na studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach i konferencjach. Ponadto uczestniczą w kursach języków obcych. Do każdej formy kształcenia pracownicy otrzymują dofinansowanie.

Bogata oferta szkoleniowa pozwala na indywidualny rozwój każdego pracownika!