Aktualności

Drukuj

12.07.2017 PGNiG SA obniża ceny za gaz dla największych odbiorców przemysłowych. Ceny dla odbiorców domowych bez zmian

Na wniosek PGNIG SA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową niższą taryfę na paliwo gazowe.

Średnia cena paliwa gazowego dla odbiorców przemysłowych została obniżona o:

  • 6,7 proc. w przypadku gazu wysokometanowego
  • 6,8 proc. w przypadku gazu zaazotowanego

Obniżenie cen jest konsekwencją utrzymujących się niższych cen ropy naftowej i niższych cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie w stosunku do tych, które stanowiły podstawę do kalkulacji cen aktualnie obowiązujących.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku.

Szczegóły znajdują się w taryfie w zakresie dostarczania paliw gazowych Nr 15/2017 PGNiG SA dostępnej na stronie internetowej www.ure.gov.pl.

Jednocześnie Spółka informuje, że nie ulega zmianie taryfa dla klientów PGNiG OD (gospodarstw domowych) oraz klientów biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie), która zgodnie z poprzednim komunikatem Spółki będzie obowiązywać do 31 grudnia 2017 roku.

Powrót