Tajemniczy Ogród z Domu Harcerza

W maju odbył się wernisaż wystawy ceramiki z pracowni Małgorzaty Bukowicz współpracującej z zielonogórskim "Domem Harcerza".