Spotkanie w Rokietnicy

Ostatnie miesiące poświęciliśmy m.in. na badanie złoża typu tight gas w okolicach gminy Rokietnica. Za pośrednictwem spółki Diament podjęliśmy próbę rekonstrukcji otworu Rokietnica-1, który odwierciliśmy już w latach 70-tych ubiegłego wieku. Obecnie trwa realizacja prac sejsmicznych 3d, na podstawie których w niedalekiej przyszłości złoże Rokietnica będzie eksploatowane.

W związku z prowadzonymi na tym terenie pracami, zaproponowaliśmy spotkanie dotyczące ewentualnych następstw prac poszukiwawczych, gdyż wśród mieszkańców pojawiły się wątpliwości, czy w wyniku działalności Oddziału nie pogorszą się warunki zamieszkania a nieruchomości nie stracą na wartości.Spotkanie odbyło się 05.07.2011 r. w Urzędzie Gminy w Rokietnicy. Wyczerpującą prezentację dotyczącą złoża Rokietnica referowali Główny Specjalista ds. Rozpoznawania i Poszukiwania Złóż – Edward Czekański oraz Joanna Chruścińska z Działu Geologii Złożowej. Na pytania związane z nieruchomościami szczegółowo odpowiadał kierownik Działu Nieruchomości – Tomasz Tatarynowicz.Gminę oraz mieszkańców reprezentowała m.in. zastępczyni wójta gminy Rokietnica Ewa Senderowska.