Pomnik Ignacego Łukasiewicza - patrona przemysłu naftowego

Pomniki prezentujące postać patrona przemysłu naftowego znajdują się w Krośnie n/Wisłokiem i Płocku. Do tych miast w grudniu 2008 r. dołączyła Zielona Góra.

Jubileusz 40-lecia górnictwa naftowego na Niżu Polskim stał się okazją do podjęcia działań, które pozwoliłyby pozostawić trwały ślad działalności dwóch zielonogórskich, naftowych firm na tym terenie. Tak powstała idea budowy pomnika Ignacego Łukasiewicza w Zielonej Górze.

W maju 2008 r. ogłoszony został konkurs na projekt dzieła rzeźbiarskiego wraz z ogólną koncepcją zagospodarowania przestrzeni wokół niego. Sąd konkursowy złożony z przedstawicieli Oddziału, spółki PN "Diament", Centrali PGNiG SA, miasta Zielonej Góry i Związku Polskich Artystów Plastyków wyłonił 16 czerwca zwycięską pracę. Okazał się nim projekt zielonogórskiego artysty Roberta Tomaka.

Pomnik twórcy lampy naftowej został zamontowany na skarpie przed siedzibą główną Oddziału przy ul. Boh. Westerplatte, a jego uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odbyło się 3 grudnia 2008 r. w ramach obchodów Barbórki Centralnej. Jednym z punktów ceremonii była laudacja na cześć odkrywcy lampy naftowej i założyciela pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce wygłoszona przez Stanisława Szafrana, sekretarza generalnego SITPNiG.

Więcej informacji o Ignacym Łukasiewiczu znajdą państwo w załączniku.

Załącznik