Działalność

W Laboratorium wykonywane są prace badawcze związane z poszukiwaniami oraz eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.

Podstawowy zakres działalności to:

  • badanie składu chemicznego gazu ziemnego,
  • analizy fizyko-chemiczne ropy naftowej i kondensatu,
  • analizy fizyko-chemiczne wód złożowych i płynów technologicznych.

Załączniki