Aktualności

Drukuj

04.09.2017 PGNiG i PKN ORLEN rozpoczynają wspólne wydobycie ze złoża gazu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz Polski Koncern Naftowy ORLEN uruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław E. Instalacja wydobywcza obsługiwana jest z oddalonej o 30 km kopalni.

Złoże gazu Miłosław E, z którego obie spółki rozpoczęły wydobycie, leży na obszarze projektowym Płotki w gminie Miłosław (powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie). Zostało ono udokumentowane w 2015 roku w trakcie wiercenia otworu Miłosław-4K na koncesji Kórnik-Środa (nr 32/96/p). Zasoby wydobywalne oszacowano na poziomie 680 mln m3 gazu ziemnego zaazotowanego, a prognozowana eksploatacja złoża potrwa 18 lat.

W ramach wspólnej inwestycji powstała nowoczesna oraz w pełni zautomatyzowana instalacja, której obsługa sprowadza się do okresowego nadzoru oraz okresowej konserwacji. Bieżąca kontrola oraz sterowanie procesami technologicznym odbywa się w sposób zdalny z oddalonej o ok. 30 km Kopalni Gazu Ziemnego Radlin. Podstawowym zadaniem instalacji jest wstępne oczyszczanie wydobywanego gazu, redukcja ciśnienia i niskotemperaturowa separacja płynów złożowych. Tak przygotowany surowiec jest przesyłany wybudowanym na potrzeby inwestycji 10-km rurociągiem do Ośrodka Produkcyjnego Winna Góra, skąd jest transportowany do dalszego oczyszczenia w Kopalni Gazu Ziemnego Radlin. Po dostosowaniu jego parametrów do standardów paliwa gazowego przed sprzedażą gaz zostaje zatłoczony do krajowej sieci przesyłowej.

W ubiegłym roku w ramach Projektu Płotki oba koncerny uruchomiły wydobycie gazu ze złoża Karmin. Z kolei w maju 2017 roku zakończone zostały prace wiertnicze w otworze Miłosław-5K/H. Uzyskany przepływ węglowodorów w trakcie testów złożowych, potwierdził komercyjne nagromadzenie gazu ziemnego. Rozpoczęcie działań inwestycyjnych w celu zagospodarowania odwiertu i wydobycia węglowodorów  planowane jest na koniec I kwartału 2019 roku.
 

PGNiG posiada 51 proc. udziałów i jest operatorem tego projektu. Natomiast ORLEN Upstream, spółka celowa PKN ORLEN w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dysponuje pozostałymi 49 proc. udziałów. Projekt obejmuje obszar czterech koncesji w Wielkopolsce: Kórnik-Środa, Śrem-Jarocin, Jarocin-Grabina oraz Pyzdry. Na ich terenie znajduje się obecnie 8 złóż, z których prowadzone jest wspólne wydobycie, a jego poziom wynosi około 2800 BOE/D.

Obie spółki współpracują w Wielkopolsce jeszcze w ramach projektu Sieraków, na obszarze którego prowadzone są prace poszukiwawczo-rozpoznawcze. Projekt zlokalizowany został na terenie Niecki Szczecińskiej, w sąsiedztwie największych odkryć złóż ropy naftowej i gazu ziemnego dokonanych w ostatnich latach w Polsce (Lubiatów – Międzychód – Grotów). Ponadto PGNiG i ORLEN Upstream prowadzą wspólne operacje w Południowej Polsce. W ramach projektu Bieszczady wykonywały dotychczas zdjęcia sejsmiczne, wierciły otwory poszukiwawcze i przeprowadziły testy przepływu.
 

Powrót