Aktualności

Drukuj

27.04.2017 Oświadczenie PGNiG

Informujemy, że wbrew niektórym doniesieniom medialnym, PGNiG SA nie złożyła do Komisji Europejskiej wniosku o wszczęcie odrębnego/ drugiego postępowania antymonopolowego przeciwko firmie Gazprom.

W dniu 9 marca 2017 r. PGNiG SA wystąpiła do Komisji Europejskiej w trybie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (1/2003/WE) z wnioskiem o przyłączenie w charakterze wnioskodawcy (complainant) do postępowania antymonopolowego rozpoczętego w 2012 r. celem przedstawienia Komisji informacji ws. nadużyć Gazprom, które mogłyby być użyteczne w toczącym się już postępowaniu KE. Wnioskowi towarzyszyła prośba o udostępnienie zarzutów (statement of objections), których KE nie udostępniła do dnia dzisiejszego, a które powinny być udostępnione zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie trybu prowadzenia przez Komisję postępowań na podstawie art. 81 i 82 Traktatu (773/2004/WE). PGNiG S.A. rozważa dalsze kroki proceduralne w tej sprawie.

Niezależnie od powyższego, PGNiG S.A. informuje, że w ramach postępowania antymonopolowego rozpoczętego w 2012 r., przedstawi w przewidzianym terminie własne stanowisko w zakresie procedury badania rynku (market test).

AKTUALIZACJA 2017-05-02: W dniu 28 kwietnia br. PGNiG S.A. otrzymała od Komisji odpowiedź na złożony 26 kwietnia br. wniosek o dostęp do zarzutów oraz wydłużenie terminu badania rynku. Termin zgłoszenia uwag przez PGNiG S.A. został przez Komisję wydłużony do dnia 19 maja br. Spółce w dalszym ciągu nie udostępniono treści zarzutów (statement of objections).

Powrót