Aktualności

Drukuj

17.03.2017 Od 1 kwietnia 2017 r. zmiana taryf dla Klientów PGNiG

1.    Dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) oraz klientów biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie).

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy na paliwo gazowe dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) oraz biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie).

Oznacza to, że dla blisko 6,8 mln gospodarstw domowych oraz pozostałych odbiorców, cena gazu ziemnego zostanie podwyższona o 1,6 proc.
 
Zmieniona taryfa będzie obowiązywać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.
 

2.    Dla największych odbiorców przemysłowych
 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla największych odbiorców przemysłowych na paliwo gazowe dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.
Nie dotyczy klientów indywidualnych (gospodarstw  domowych) oraz klientów biznesowych (zużywających do 25 mln m3 gazu rocznie).

 Średnia cena paliwa gazowego została zwiększona o:
•             8,0 proc. w przypadku gazu wysokometanowego
•             7,9 proc. w przypadku gazu zaazotowanego

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku.

Zmiana ceny jest konsekwencją utrzymujących się w II kwartale 2017 r. wyższych cen ropy naftowej i wyższych cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie w stosunku do tych, które stanowiły podstawę do kalkulacji cen aktualnie obowiązujących.

 

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.ure.gov.pl.

Powrót