Aktualności

Drukuj

31.03.2017 Akceleracja startupów – nabór do 15 maja

Do 15 maja trwa nabór do kolejnej rundy akceleracyjnej w ramach programu MIT Enterprise Forum Poland. PGNiG odpowiada w nim za ścieżkę „Energia”, a skorzystać z programu mogą młode firmy z branży energetycznej. Do spółek z grupy PGNiG zaangażowanych w program akceleracji dołączyła kolejna – Geofizyka Toruń SA.

PGNiG, Partner strategiczny Ścieżki Energia, coraz mocniej zaznacza swoją obecność w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum Poland. Do sześciu spółek Grupy zaangażowanych w akcelerację startupów technologicznych, czyli PGNiG SA, PGNiG OD, PGNiG Termika, Polskiej Spółki Gazownictwa, PGNiG Technologie, Exalo Drilling SA dołączyła kolejna – Geofizyka Toruń SA.

Spółka oferuje szeroki zakres zintegrowanych usług geofizycznych na potrzeby poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitoringu podziemnych zbiorników. Spółka jest międzynarodowym kontraktorem geofizycznym, świadczącym usługi w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Centralnej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. Firma realizuje projekty sejsmiczne we wszystkich warunkach terenowych, m.in. na pustyniach, w strefach przejściowych, dżunglach, górach i obszarach zurbanizowanych.

Geofizyka Toruń SA wskazała własne obszary zainteresowań technologicznych dla startupów biorących udział w programie akceleracyjnym MIT Enterprise Forum Poland. Wśród nich znajduje się m.in. zastosowanie dronów do prac sejsmicznych, konstrukcja lekkiego przenośnego urządzenia wiertniczego, opracowanie algorytmów i oprogramowania na potrzeby spółki związanego np. z analizą danych geologicznych i sejsmicznych.

Pełna lista zainteresowań wszystkich spółek z Grupy PGNIG dostępna jest pod adresem http://mitefpoland.org/applications/

W ciągu najbliższych kilku lat PGNiG chce zwiększyć zaangażowanie kluczowych jednostek Grupy Kapitałowej w innowacyjność oraz badania i rozwój. Zgodnie z nową strategią Grupa PGNiG przeznaczy na te cele w latach 2017-2022 ok. 680 mln zł. To znaczy, że średnio co roku ponad 100 mln zł inwestowane będzie w innowacyjne projekty, współpracę ze startupami oraz programy badawczo-rozwojowe, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój sektora energetycznego w Polsce.

Powrót