Aktualności

Drukuj
10.12.2007
PGNiG SA kupiło udziały w koncesji poszukiwawczej w Danii
PGNIG SA podpisało umowę cesji 40 procent udziałów w koncesji poszukiwawczo - wydobywczej w Danii, należącej do Willumsen Exploration Consultants ApS.  
10.12.2007
9 grudnia 2007 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wygrało przetarg na koncesję poszukiwawczą w Libii.
W dniu 10.07.07 r. Libia, poprzez państwową firmę naftową National Oil Corporation (NOC), ogłosiła czwarty przetarg na koncesje poszukiwawcze węglowodorów, lądowe i morskie.
07.12.2007
Nasz dzień
7 grudnia br., odbyły się we Wrocławiu uroczystości Centralnej Barbórki Grupy Kapitałowej PGNiG. Górnicze święto było okazją do podsumowań tegorocznych dokonań i sukcesów. Tegoroczną Barbórkę zaszczycili m.in. ks Prymas Józef Glemp, wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec, prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Reinhard Reibsch, sekretarz generalny Europejskiej Federacji Pracowników Górnictwa, Przemysłu Chemicznego i Energetyki. Związki zawodowe reprezentował Zenon Gontarz, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ „Solidarność", a Radę Pracowniczą -przewodniczący Tomasz Ziembicki.
07.12.2007
Sprzedaż pakietu udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe „TURGAZ” Sp. z o.o.
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa zaprasza do składania ofert nabycia pakietu udziałów posiadanych w spółce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe "TURGAZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie, ul. Pużaka 6, 38-400 KROSNO.
05.12.2007
Rada Nadzorcza PGNiG podczas posiedzenia, w dniu 5 grudnia 2007 roku, przeanalizowała oferty w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków Zarządu PGNiG S.A.
W postępowaniu zostały złożone 33 oferty, pochodzące od 30 osób. Jedna oferta została wycofana przed posiedzeniem Rady, w rezultacie Rada Nadzorcza rozpatrywała 32 oferty. 
16.11.2007
PGNiG SA, GAZ - SYSTEM S.A. oraz Energinet.dk podpisują umowę o współpracy
Energinet.dk, operator systemów przesyłowych energetycznych i gazowniczych w Danii, PGNiG, polskie przedsiębiorstwo prowadzące działalność w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz GAZ-SYSTEM S.A., polski operator gazociągów przesyłowych, podpisały umowę o współpracy będącą kolejnym krokiem w realizacji projektu Baltic Pipe.
14.11.2007
Dynamiczny wzrost wyników finansowych Grupy PGNiG
Po III kwartałach 2007 r. Grupa PGNiG wypracowała zysk netto w wysokości 1 421 mln złotych. Oznacza to wzrost o 63 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
06.11.2007
PGNIG wydłuża czas składania ofert w postępowaniu kwalifikacyjnym na członków zarządu
Rada Nadzorcza PGNiG na posiedzeniu w dniu 05 listopada 2007 roku zadecydowała o wydłużeniu terminu składania ofert w związku z ogłoszonymi w dzienniku „Rzeczpospolita” w dniu 15 października 2007 roku postępowaniami kwalifikacyjnymi na stanowiska: