Akcje społeczne w 2015 r.

Podsumowując kolejny rok naszej działalności w zakresie akcji społecznych i wolontariatu, czujemy satysfakcję z wykonanej pracy i wiele radości, którą daje pomoc potrzebującym.  W tym roku udało nam się oddać kilkadziesiąt litrów krwi, którą zebraliśmy podczas naszych akcji krwiodawczych. Pomogliśmy też w rozbudowie "ogródka sensorycznego" na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze. Ponadto, dzięki wsparciu naszych pracowników, udało się doposażyć Dom Dziecka w Świebodzinie w sprzęt sportowy.

O tych oraz o wielu innych działaniach przeczytają Państwo w artykułach znajdujących się poniżej. Zapraszamy do lektury!